انتقادات و پیشنهادات

همواره نظر و پیشنهاد و انتقادات ارزنده شما، باعث پیشرفت و خدمت رسانی بهتر جورباجور بوده است.
از این رو مشتاقانه منتظر ارسال ایده ها، پیشنهادات و انتقادات ارزنده شما عزیزان هستیم.